Sunday, June 21, 2009

ခႏၶာ ႏွင္႔ ကြန္ပ်ဴတာ

ခႏၶာ အေၾကာင္း ရွင္းထားတာ နားမလည္ပါ...။ ေရးၿပထားေသာ အခ်က္ငါးခ်က္မွာ ခႏၶာ ၏ Characteristics သေဘာလကၡဏာ မ်ား ၿဖစ္မည္ ထင္ သည္။

ခႏၶာ ဆိုသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ၏ လက္ရွိကိုယ္အေကာင္အထည္ ကို ဆိုလိုၿခင္းမဟုတ္ဆိုလိုခ်င္ပါသလား...။

သို႔တည္းမဟုတ္ ကိုယ္အေကာင္အထည္ကို ႏွလံုးမသြင္းပဲ ထို Characteristics သေဘာလကၡဏာ မ်ားကိုသာ ႏွလံုးသြင္းသင္႔သည္ ဆိုပါသလား....။

သို႔တည္းမဟုတ္ ခႏၶာ၏ အဓိပၸါယ္သည္ ကိုယ္အေကာင္ အထည္ကို ဆိုလိုၿခင္းကားမွန္၏ တရားအားထုတ္မွႈ လမ္းစဥ္၌ ဤ Characteristics သေဘာလကၡဏာ မ်ားကိုသာ အာရုံတြင္ ထင္ဟပ္၍က်င္႔ၾကံရမည္ ဆိုလိုပါသလား......။

သုိ႔မဟုတ္ ထင္ရွားေအာင္ အၿခားအဓိပၸါယ္ရွိလွ်င္ ရွင္းၿပေပးပါ.......။ အင္း...။ ဘေလာ႔တစ္ခုထည္းေရးေနရင္း ဖိုက္သလိုေတာ့ ၿဖစ္မယ္ မထင္ဘူး......။
June 21, 2009 9:53 AM
အထက္ပါ စကားစုသည္ မဟာဆန္ ဘေလာ႔စာမ်က္ႏွာဖက္က ခႏၶာ ငါးပါးကို ၿမန္မာလို သေဘာေပါက္သိၿမင္ႏုိင္ၾကပါေစ ပို႔စ္တြင္ မင္းညိဳ ေရးထားခဲ႔ေသာ ေကာမန္႔ ၿဖစ္သည္။

ခႏၶာ
ဟူသည္မွာ ပ်က္စီးတတ္ေသာ သေဘာအစု ၿဖစ္ပ်က္မႈကို နာမည္ေပးထားၿခင္းၿဖစ္သည္။
မင္းညိဳေတြးခဲ႔သလို ကြ်န္မလည္း အရင္က ခႏၶာဆိုသည္ကို အဲလိုအေတြးမ်ိဳးေတြႏွင္႔ သို႔ေလာ သို႔ေလာ ၿဖစ္ခဲ႔၏။ ထိုသို႔ၿဖစ္ရၿခင္းမွာ ခႏၶာဟူေသာ ၿမန္မာစကားလံုးသည္ ကိုယ္အေကာင္အထည္ၾကီးဟူ၍ ၿမန္မာတိုင္း သိထားၾကေသာေၾကာင္႔ၿဖစ္၏။

ခႏၶာ ဟူသည္ ၿမန္မာလို ဘာသာၿပန္ရလွ်င္ အစုအေပါင္းဟု အဓိပၸာယ္ရပါသည္။ (မိုးကုတ္ေယာဂီလက္စြဲ ၁ ၊ စာမ်က္နွာ ၁၉) ။ အစုအပံံုု an aggregate ခႏၶ ဟုလည္း အဓိပၸာယ္ ဖြင္႔ဆိုထားသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။(ၿမန္မာ အဂၤလိပ္ ပါဠိ အဘိဓာန္၊ စာမ်က္ႏွာ ၉၀၅)
အဲဒီ အစုအေပါင္းၾကီး ၿပဳလုပ္တတ္ေသာ functions မ်ားကို ေရတြက္လိုက္လွ်င္ ၅ မ်ိဳး ရွိ၏။ ထို ၅ မ်ိဳးတို႔ကိုမွ ခႏၶာငါးပါးဟု ေခၚၾကသည္။ ၿမန္မာစကားတြင္ ခႏၶာကို အစုအေပါင္းဟု ၿမန္မာလို မသံုးဘဲ ခႏၶာဟုသာ ပါဠိသက္သက္ ယူသံုးခဲ႔သၿဖင္႔ သူ၏ သေဘာသဘာ၀တို႔ကို ကြ်န္မတို႔ မသိခဲ႔ၿခင္းၿဖစ္သည္။ ဥပမာ….. ကားေမာင္းသူကို ဒရိုင္ဘာဟု သံုးၿခင္း၊ အရံလိုက္ပါကူညီသူကို စပယ္ယာဟု သံုးၿခင္း၊ အငွားကားကို တကၠစီဟု သံုးၿခင္း တို႔ႏွင္႔ ဆင္တူသည္။ ဒရိုင္ဘာဟု ေၿပာလိုက္လွ်င္ ကားေမာင္းတဲ႔လူလို႔ ကြ်န္မတို႔ ခ်က္ခ်င္းသိသည္။ စဥ္းစားစရာမလို။ တိုက္ရိုက္တန္းသိသည္။ သို႔ေသာ္ ခႏၶာ ဆိုတာကိုက် ကြ်န္မတို႔က အစြမ္းသတၱိ ၅ မ်ိဳးရွိေသာ အစုအပံုၾကီးရယ္လို႔ မသိခဲ႔ၾကေပ။ ထို႔ေၾကာင္႔လည္း ကြ်န္မတို႔ကို ဆရာသမားမ်ားက အသက္ထြက္ေအာင္ ရွင္းၿပေနရၿခင္းတည္း။ တနည္း နားလည္ေအာင္ ေၿပာရလွ်င္ ခႏၶာဆိုတာ အမည္၊ သူလုပ္တတ္တာက ၅မ်ိဳး ဟု ဆိုႏိုင္သည္။ ဒရိုင္ဘာဆိုတာ အမည္ေပးထားတာ၊ သူလုပ္တာက ကားေမာင္းတာ(ဥပမာ)

ကြ်န္မ နားလည္ထားသေလာက္ ေရးၾကည္႔ပါမည္။ ထင္ရွားေသာ ဥပမာ တစ္ခု ၿပရလွ်င္ ”ကြန္ပ်ဴတာ”။ ကြန္ပ်ဴတာသည္ နာမည္တစ္ခုၿဖစ္၏။ သူလုပ္တတ္ေသာ function ေတြ အမ်ားၾကီးရွိသည္။ သူ႔ကို အသံုးၿပဳၿပီး အက်ိဳးရွိေအာင္ လုပ္ႏိုင္သည္မ်ားလည္း ရွိ၏။ ထိုကြန္ပ်ဴတာအေၾကာင္းကို သိသူမ်ားရွိ၏။ တခ်ိဳ႕က်ေတာ႔ ကြန္ပ်ဴတာ ဆိုတာ နာမည္သာ ၾကားဖူးသည္။ ရွိသည္ ဆိုတာကို သိသည္။ ကြန္ပ်ဴတာ ဘာေတြ လုပ္တတ္သလဲ၊ သူ႔ကို ဘယ္လို အသံုးၿပဳရသလဲ မသိတဲ႔လူေတြ တပံုၾကီး ရွိပါသည္။
ထိုဥပမာ အတုိင္းပင္တည္း။ ခႏၶာဟူသည္ နာမည္ၿဖစ္၏။ ကြ်န္မတို႔ ၾကားဖူးသည္။ သို႔ေသာ္ သူ၏ လုပ္ငန္းမ်ားကို ကြ်န္မတို႔ မသိၾကေပ။ ကြန္ပ်ဴတာဆိုတာကို ၾကားဖူးရံု ၿမင္ဖူးရံုသာ ရွိေသာ သူမ်ားကဲ႔သို႔ပင္ ၿဖစ္သည္။
ထိုခႏၶာ၏ သေဘာသဘာ၀တို႔ကို ဘုရားရွင္က သိၿမင္ေတာ္မူ၏။ သိတဲ႔အတိုင္း သင္ေပးခဲ႔သည္။ “ခႏၶာဆိုတာ ငါးမ်ိဳးလုပ္တတ္တယ္ ၊ ေဖာက္ၿပန္၊ ခံစား၊ မွတ္သား၊ ၿပဳၿပင္၊ သိ၀ိညာဥ္၊ အဲဒီ ငါးမ်ိဳးလုပ္တတ္တယ္ ”ဟု ဆံုးမခဲ႔ၿခင္း ၿဖစ္ပါသည္။
လိုရင္းအခ်က္မွာ ခႏၶာ ဟူသည္ နာမည္ေပးထားၿခင္း ၿဖစ္၍ ၄င္းသည္ အလုပ္ ၅ မ်ိဳး လုပ္ေဆာင္တတ္သည္ ဟု သိရန္သာၿဖစ္ပါသည္။ ခႏၶာဟု ေၿပာလိုက္တာႏွင္႔ သူ၏ အလုပ္ ၅မ်ိဳးကို auto သိေနၿပီးသား ၿဖစ္ေနရမည္။ အဲဒီ ၅မ်ိဳးကို ႏွလံုးသြင္းကို သြင္းရပါလိမ္႔မည္။
ဂဏာန္းတစ္ေကာင္ကို သတ္ခ်င္လွ်င္ သူ၏ အားသာခ်က္ကို သိဖို႔လိုသည္။ သူ၏ လက္မမ်ားသည္ အစြမ္းရွိသည္၊ နာက်င္ေအာင္လုပ္ႏိုင္သည္ ဆိုသည္႔အခ်က္ကို သိကုိသိေနရေပမည္။ သို႔မွသာ သူ၏ လက္မမ်ားကို အရင္ဖမ္းခ်ဳပ္ၿပီးလွ်င္ အလြယ္တကူ အေသသတ္ႏိုင္ေပမည္။ ထို႔အတူပင္ ခႏၶာ၏ စြမ္းရည္ ၅ မ်ိဳးကို သိေနမွ အဲဒီစြမ္းရည္ေတြကို ႏွိမ္နင္းၿပီး ဘယ္လို ၾကိဳးကိုင္ႏိုင္မလဲဆိုတာ သိမည္ မဟုတ္ပါေလာ။

ကြ်န္မသည္ သိလြန္း တတ္လြန္း၍ ဒီစာကိုေရးတာ မဟုတ္ပါ။ တကယ္တတ္သိသူမ်ားထံသို႔ ကြ်န္မ ေလ႔လာထားသမွ် မွားသလား မွန္သလား ေ၀ဖန္ေပးဖို႔ ဒီစာကို တင္ၿပၿခင္းသက္သက္သာၿဖစ္ပါသည္။ မိမိ စမ္းသပ္မႈတစ္ခုကို ဆရာအား မွန္ မမွန္ ဆံုးၿဖတ္ေပးဖို႔ တင္ၿပၿခင္းမ်ိဳးသာ ၿဖစ္ပါသည္။ အမွန္တကယ္ သိသူမ်ား ကြ်န္မစာကို ဖတ္မိခဲ႔လွ်င္ အမွား အမွန္ ေထာက္ၿပဖို႔ ေတာင္းဆိုပါသည္။

1 comment:

chit ko Ko said...

ရွင္းျပတာေလးက အရမ္းေကာင္းပါတယ္။ သေဘာက်မိပါတယ္ ႏွစ္ျခဳိက္မိပါတယ္။