Wednesday, April 23, 2008

တရားအေမးအေၿဖ(၁)

ေမး။ ။ သံသရာဆိုတာ ဘာလဲ။

ခႏၶာနဥၥ ပဋိပါဋိ၊

ဓာတု အာယာတနာနစ

အေဗၻာစိႏၷံ ၀တၱမာနံ

သံသာာေရာတိ ပ၀ုစၥတိ။

(ဓမၼသဂၤဏီ အ႒ကထာ)

ခႏၶာနံ၊ ခႏၶာနာမ္ရုပ္တို႔၏၊ ပဋိပါဋိစ၊ အစဥ္အဆက္ကို လည္းေကာင္း၊ ဓာတု အာယာတနာနနံ၊ ဓာတ္ အာယတနတို႔၏ ပဋိပါဋိစ၊ အစဥ္အဆက္ကို လည္းေကာင္း၊ အေဗၻာစိႏၷံ မၿပတ္မလပ္၊ ၀တၱမာနံ၊ လည္၍ၿဖစ္ေနသည္ကို ၊ သံသာေရာတိ၊ သံသရာဟူ၍၊ ပ၀ုစၥတၱိ ၊ ဆိုအပ္၏။

ခႏၶာ အာယတန ဓာတ္တို႔ မၿပတ္မလပ္ မရပ္မနားဘဲ ၿဖစ္ပ်က္ေနတဲ႔ သဘာ၀အစဥ္ကို သံသရာဟု ေခၚပါတယ္လို႔ ဆိုလိုပါတယ္။

No comments: