Wednesday, April 23, 2008

တရားအေမးအေၿဖ(၂)

တရား အေမး အေၿဖ

ေမး။ ။ သမၼဳတိသစၥာအလိုအားၿဖင္႔ သံသရာကို ဘယ္ႏွစ္ပိုင္း ခြဲၿခားပါသလဲ။

ေၿဖ။ ။ သမၼဳတိသစၥာ သံသရာကို သံုးပိုင္း ခြဲၿခားထားပါတယ္။

ေမး။ ။ သံသရာခြဲပံုေလး ေၿပာၿပစမ္းပါ။

ေၿဖ။ ။ (၁) ေအာက္သံသရာ (၂) အလယ္သံသရာ (၃) အထက္သံသရာ ဟူ၍ ခြဲၿခားထားပါတယ္။

ေမး။ ။ သမၼဳတိသစၥာ သံသရာ သံုးမ်ိဳး ခြဲၿခားထားပံုကို ၿပေပးပါ။

ေၿဖ။ ။ သမၼဳတိသစၥာ သံသရာကို (၃)ပိုင္း ခြဲၿခားထားပံုကေတာ႔

(၁) ငရဲ တိရ စၦာန္ ၿပိတၱာ အသူရကာယ္ အပါယ္ ၄ ဘံု ဆိုတဲ႔ ေအာက္သံသရာ

(၂) လူ႔ၿပည္ ႏွင္႔ နတ္ၿပည္ ေၿခာက္ထပ္ (ကာမ သုဂတိ ၇ ဘံု) ဆိုတဲ႔ အလယ္သံသရာ

(၃) ရူပ ၁၆ ဘံု၊ အရူပ ၄ ဘံု၊ ၿဗဟၼာ ၂၀ ဆိုတဲ႔ အထက္ သံသရာ

မွတ္ခ်က္။ ။ ၿဗဟၼာ ၂၀ ထဲမွာ အရိယာေတြသာေေနတဲ႔ သုဒၶါသါသ ငါးဘံုသည္ သံသရာမလည္ေတာ႔ေခ်။

ေမး။ ။ အရိယာေတြေနတဲ႔ သုဒၶါ၀ါသ ငါးဘံုကို ေရတြက္ၿပပါ။

ေၿဖ။ ။ သုဒၶါ၀ါသ ၁၅ဘံုဆိုတာ အ၀ိဟာ၊ အတပၸါ၊ သုဒႆာ၊ သုဒႆီ၊ အကနိ႒ာ ဟူ၍ ၿဖစ္ၾကပါတယ္။

ေမး။ ။ ေအာက္သံသရာမွ ဘယ္နည္းၿဖင္႔ ထြက္ၾကရပါမလဲ။

ေၿဖ။ ။ ေအာက္သံသရာမွ ေသာတာပတၱိမဂ္၊ သကဒါဂါမိမဂ္တို႔ၿဖင္႔ ထြက္ၾကရပါမယ္။

ေမး။ ။ အလယ္သံသရာမွ ဘယ္နည္းၿဖင္႔ ထြက္ၾကရမလဲ။

ေၿဖ။ ။ အနာပါမိမဂ္ၿဖင္႔ ထြက္ၾကရပါမယ္။

ေမး။ ။ အထက္သံသရာမွ ဘယ္နည္းၿဖင္႔ ထြက္ၾကရမလဲ။

ေၿဖ။ ။ အထက္သံသရာမွ အရဟတၱမဂ္ ခရီးၿဖင္႔ ထြက္ၾကရပါမယ္။

No comments: