Wednesday, April 9, 2008

(၉) န၀င္း အဓိဌာန္ ပုတီး စိတ္နည္း


တနလာၤ

အဂၤါ

ဗုဒၶဟူး

ၾကာသာပေတး

ေသာၾကာ

စေန

တနဂၤေႏြ

တနလၤာ

အဂၤါ

ပထမဆင့္

သမၺာသမၺဳေဒၶါ

(၂) ပတ္

ဘဂ၀ါ (၉)ပတ္

သုဂေတာ

(၄)ပတ္

သတၱာေဒ၀

မႏုႆာနံ

(၇) ပတ္

ေလာက၀ိဓူ

(၅) ပတ္

၀ိဇၨာစရဏ သမၸေႏၷာ

(၃)ပတ္

အႏုတၱေရာ ပုရိသ ဓမၼသာရထိ

(၆)ပတ္

အရဟံ (၁)ပတ္

ဗုေဒၶါ

(၈)ပတ္

ဒုတိယဆင့္

(၃)

(၁)

(၅)

(၈)

(၆)

(၄)

(၇)

(၂)

(၉)

တတိယဆင့္

(၄)

(၂)

(၆)

(၉)

(၇)

(၅)

(၈)

(၃)

(၁)

စတုတၱဆင့္

(၅)

(၃)

(၇)

(၁)

(၈)

(၆)

(၉)

(၄)

(၂)

ပဥၥမဆင့္

(၆)

(၄)

(၈)

(၂)

(၉)

(၇)

(၁)

(၅)

(၃)

ဆဌမဆင့္

(၇)

(၅)

(၉)

(၃)

(၁)

(၈)

(၂)

(၆)

(၄)

သတၱမဆင့္

(၈)

(၆)

(၁)

(၄)

(၂)

(၉)

(၃)

(၇)

(၅)

အဌမဆင့္

(၉)

(၇)

(၂)

(၅)

(၃)

(၁)

(၄)

(၈)

(၆)

န၀မဆင့္

(၁)

(၈)

(၃)

(၆)

(၄)

(၂)

(၅)

(၉)

(၇)

၁) အ၀ါေရာင္ ၿခယ္ထားေသာေန႔မ်ားသည္ သက္သက္လြတ္စားရန္ၿဖစ္ပါသည္။

၂) ပထမ အဆင့္မွ ဆက္၍ က်န္ေန႔မ်ား ကို ရည္တြက္ရန္၊ (ဥပမာ ဒုတိယဆင့္ အတြက္ဆိုလ်င္ ဗုဒၶဟူးေန ႔ ၊၀ိဇၨာစရဏ သမၸေႏၷာ၊ (၃) ပတ္ ၿဖစ္၍ ၾကာသပေတးေန႔၊ ဘဂ၀ါ ၉ ပတ္တြင္ ၿပီးပါမည္။ တတိယဆင့္ အတြက္ ေသာၾကာေန ႔၊ သုဂေတာ ၄ပတ္တြင္ စ၍ စေနေန႔၊ အရဟံ ၁ ပတ္တြင္ၿပီးပါမည္။)

၃) တစ္ဆင့္ ေအာင္ၿမင္တိုင္း လိုရာဆု တစ္ဆုကို ေလးနက္စြာဆုေတာင္းပါ။ တစ္ဆင့္ ႏွင့္ တစ္ဆင့္ၾကား အၾကားအလပ္မရွိ တစ္ဆက္တည္းၿဖစ္ပါသည္။

ၾကံတိုင္းေအာင္၍ ေဆာင္တိုင္းေပါက္ၾကပါေစ။

(သၾကၤန္တြင္း အထိမ္းအမွတ္)


ဒီေနရာမွာ အၿပည္႔မေပၚလို႔ maharsan.blogspot.com မွာ သြားတင္ထားပါတယ္

ဒီလင္႔ခ္ကို သြားၾကည္႔ပါ


No comments: